Promocja!

Sterownik SOLAR1 Makroterm do kolektora słonecznego PT

244,77  76,00 

Opis

Sterownik SOLAR1 Makroterm do kolektora słonecznego

Zasadniczą funkcją regulatora Solar I jest sterowanie triakiem wyjściowym w funkcji różnicy temperatur T1-T2. Najczęściej służy do wysterowania pompy ładującej zasobnik ciepła z kolektora słonecznego, gdzie T1 to temperatura kolektora słonecznego, a T2 to temperatura mierzona w zasobniku.

Pompa zostaje załączona z maksymalnymi obrotami, po przekroczeniu przez różnicę temperatur (T1-T2) parametru “Delt.zał”. Przy spadku różnicy temperatur poniżej tego parametru obroty są stopniowo zmniejszane aż do całkowitego wyłączenia. Wyłączenie pompy następuje po spadku różnicy temperatur poniżej poziomu ustawionego w parametrze “Delt.wył”. Wyłączenie nastąpi jednak dopiero po odliczeniu czasu ustawianego w parametrze “Czas MIN.”(Czas ten jest odliczany od momentu załączenia pompy).

Jeżeli czas minimalny pracy pompy nie upłynął, a różnica temperatur spadłą poniżej poziomu wyłączenia, to pompa pracuje z prędkością minimalną. Minimalną wartość obrotów można określić w parametrze “Obr.MIN” i powinna być dobrana w taki sposób, aby zapewnić stabilną pracę pompy. Jeżeli obroty minimalne ustawimy na 100% to uzyskamy efekt pracy załącz/wyłącz. Jest to wymagane w przypadku współpracy z pompami elektronicznymi lub innymi odbiornikami, które nie mogą być sterowane płynnie.

Istnieją jeszcze trzy szczególne przypadki, które wpływają na pracę triaka:

a. triak zostanie wyłączony jeśli temperatura w zasobniku ciepła (T2) wzrośnie powyżej wartości zadanej w parametrze “TzasMAX”. Funkcja ta ma na celu ochronę zasobnika przed przegrzaniem. Ustawienie wartości ‘0’ blokuje tą funkcję.

b. triak zostanie załączony jeśli temperatura w kolektorze słonecznym (T1) wzrośnie powyżej zadanej w parametrze “TkolMAX”. Funkcja ta chroni kolektor przed przegrzaniem, ponieważ niektóre typy kolektorów są na to wrażliwe. Ustawienie wartości ‘0’ blokuje tą funkcję. Funkcja ochrony kolektora ma wyższy priorytet.

c. triak zostanie załączony w przypadku uszkodzenia jednego z czujników (T1 lub T2).

Sterownik Solar I współpracuje z dwoma czujnikami:

– czujnik kolektora – oparty o rezystor platynowy typu Pt1000. Do regulatora można go podłączyć za pomocą przewodu o maksymalnej długości 30 metrów i przekroju od 0,5 mm2 do 1,5 mm2. Należy pamiętać, że rezystancja podłączenia wynosząca 3,9 ohma powoduje b??d w odczycie o 1oC.

– czujnik zasobnika – oparty o element półprzewodnikowy typu KTY81. Do regulatora można go podłączyć za pomocą przewodu o maksymalnej długości 30 metrów i przekroju od 0,5 mm2 do 1,5 mm2.

Minimalna odległość pomiędzy przewodami czujników a równolegle biegnącymi przewodami pod napięciem sieci wynosi 30 cm. Mniejsza odległość może powodować brak stabilności odczytów temperatur.

Sterownik po profesjonalnej regeneracji. 100% sprawny

Gwarancja na sterownik 12 miesięcy

Czujniki to powyższego sterownika T1301 oraz T2001 oferujemy w innych naszych ofertach.

 

 

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
top